Đã có 2 bản cập nhật mới nhất cho iPhone và Mac

Tính năng mới của cả hai phiên bản này chủ yếu là để tăng tính ổn định của hệ thống cũng như sửa các lỗi còn tồn tại ở những phiên bản trước và chưa có nhiều thay đổi nổi bật.

Để update cho iOS: Setting/General/Software Update
Trên Mac có mấy cách như này:
(i) Appstore/Updates
(ii) Hoặc Nhấn vào

[IMG]http://*************/forum/attachments/screenshot-2016-01-20-23-11-00-png.17817/[/IMG]

App Store... /Updates
(iii) Nếu ai không nhìn thấy update như mình thì làm như này:
Vào (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)

Tải hai cái update cho Mac 10.11.3 và bản combo của nó về cài

[IMG]http://*************/forum/attachments/screenshot-2016-01-20-23-13-42-png.17818/[/IMG]Những thay đổi chính trên 10.11.3:
The OS X El Capitan v10.11.3 Update improves the stability, compatibility, and security of your Mac, and is recommended for all users.

This update:
  • Fixes an issue that may prevent some Mac computers from waking from sleep when connected to certain 4K displays.
Enterprise content:
  • Third-party .pkg file receipts stored in /var/db/receipts are now retained when upgrading from OS X Yosemite.
For detailed information about the security content of this update, see (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
.