iOS in the Car đã được 1 nhóm nhà phát triển khởi động trên IOS 7.1 beta 4 vừa phát hành hôm qua. và dưới đây là 1 số hình ảnh có được với tính năng iOS in the Car.


[IMG]http://*************/forum/attachments/1-png.539/[/IMG][IMG]http://*************/forum/attachments/3-png.540/[/IMG][IMG]http://*************/forum/attachments/4-png.541/[/IMG][IMG]http://*************/forum/attachments/2-png.542/[/IMG]