[IMG]http://*************/forum/attachments/screen-shot-2014-02-18-at-2-36-17-pm-png.1189/[/IMG]PDF Master 3 --- app có thể dùng điền forms, chú thích trên file PDF ,giá nguyên bản là 4,99us nay cho FREE trong 1 số ngày tới, nhanh chân Pruchase kẻo lại lên giá.

Link : (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)