Mới đây, Apple đã cập nhật chính sách đổi trả iPhone dành cho người dùng mua online hoặc mua trực tiếp từ Apple Retails. Cụ thể là thời gian đổi trả đã hạ xuống từ 30 ngày chỉ còn 14 ngày. Trong khoảng thời gian này nếu người dùng không hài lòng với sản phẩm, họ được quyền trả hàng và hoàn lại tiền.


[IMG]http://*************/forum/attachments/1-jpeg.2714/[/IMG]Apple cho biết những sản phẩm được trả lại trong khung thời gian 14 ngày đều hợp lệ để được đổi hàng hoặc hoàn trả lại tiền hàng.

“For iPhone returns, you may return your undamaged iPhone with its included accessories within 14 days of purchase for a full refund,” - "Đối với việc hoàn trả iPhone, bạn có thể hoàn trả chiếc iPhone không bị hư hại với toàn bộ các phụ kiện kèm theo trong vòng 14 ngày sau khi mua và được hoàn lại tiền."

Đối với các đơn hàng bằng tiền mặt, chuyển khoản hay kí séc có giá trị hơn $750, Apple sẽ gửi mail về việc hoàn tiền trong vòng 10 ngày làm việc.

View more random threads: