Thống kê cho thấy khoảng cách về số tiền Apple chịu chi cho quảng cáo so với Samsung đã được rút ngắn trong năm 2013..

Năm 2012, số tiền Samsung chi cho quảng cáo tại Mỹ nhiều hơn (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
68 triệu USD, tuy nhiên theo Kantar Media, khoảng cách này đã được thu hẹp lại chỉ còn 12 triệu USD vào năm 2013.

Năm ngoái, số tiền (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
dành cho quảng cáo sản phẩm điện thoại thông minh ở Mỹ là 363 triệu USD, giảm 10% từ 401 triệu USD so với năm 2012. Trong khi đó, số tiền Apple chịu chi cho quảng cáo đã tăng 5%, đạt 351 triệu USD..Ngoài ra cũng theo Kantar Media, toàn bộ sản phẩm của Apple từ iPod, iPhone, iPad, Mac,... đã nhận được tổng cộng 627 triệu USD tiền quảng cáo trong năm 2013.

Đứng thứ 3 trong danh sách là (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
với 221 triệu USD tiền quảng cáo, lớn hơn tới 15 lần chi phí họ chịu bỏ ra trong năm 2012. Motorola xếp thứ 4 với 189 triệu USD, tiếp đó là(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
với 90 triệu USD, (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
với 76 triệu USD và LG với 50 triệu USD..

Nguồn : GenK