Phân khúc iPod của Apple bị cho là đang chết dần nhưng cái chết dần của nó vẫn là thứ các hãng khác sẵn sàng chết để có được.[IMG]http://*************/forum/attachments/l-jpg.3388/[/IMG]Mảng iPod của Apple được ước tính trị giá 5 tỉ đô. Một dữ liệu về lưu lượng quảng cáo trên di động của Opera Mediaworks cho thấy chỉ một tài khoản iPod Touch đã có lưu lương web vượt qua cả BlackBerry và Windows Phone gộp lại.

Dựa theo dữ liệu này, iPod Touch của Apple chiếm khoảng 3.15% lưu lượng web toàn cầu. Vẫn chưa thấm vào đâu so với 38.17% của tất cả thiết bị Apple cộng lại, nhưng khi so với Windows Phone (0.18%) và Black Berry (1.14%) thì là cả một vấn đề.

Mới đây, lần đầu tiên, Android đã vượt qua iOS với 42.83% lưu lượng web toàn cầu nhưng đây là con số của toàn bộ thiết bị chạy Android. Bao gồm cả Samsung, LG, HTC v.v...