Số tiền bồi thường thấp hơn nhiều so với yêu cầu từ hai công ty..
Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện bản quyền đang diễn ra giữa Apple và Samsung. Apple cho biết Samsung vi phạm những bằng sáng chế của họ và phải trả 2,2 tỷ USD tiền thiệt hại. Trong khi đó Samsung cũng gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề liên quan bản quyền mà Apple vi phạm và đòi bồi thường 6,2 triệu USD.Cụ thể phán quyết đối với đơn kiện của Apple:

- Samsung đã vi phạm bằng sáng chế số 5.946.647 (bằng sáng chế về tự động chèn link vào văn bản khi gõ địa chỉ hoặc số) đối với tất cả thiết bị có tên trong vụ kiện này.
- Samsung không vi phạm bằng sáng chế 6.847.959 mà Apple kiện (bằng sáng chế nói về tính năng tìm kiếm Spotlight trên iOS).
- Samsung không vi phạm bằng sáng chế số 7.761.414 mà Apple kiện (bằng sáng chế nói về việc đồng bộ hóa dữ liệu).
- Samsung đã vi phạm bằng sáng chế số 8.046.721 (tính năng trượt để mở khóa) trên một số thiết bị, tuy nhiên không phải tất cả các máy mà Apple nói tới.

Về đơn kiện của Samsung, quyết định của tòa án cho thấy Apple vi phạm hai bằng sáng chế về tính năng xem ảnh trong thư viện, nhưng đây được cho là hành động "không cố ý". Một bản quyền khác được Samsung kiện là tính năng truyền tải video thông qua email, tin nhắn nhưng không được bồi thẩm đoàn chấp thuận.

Kết luận cuối cùng, Samsung phải bồi thường cho Apple số tiền 119.625.000 USD, trong khi Apple đền bù cho Samsung số tiền 158.400 USD.

Tổng hợp TheVerge, imore.​