Bản cập nhật IOS 7.1.2 đã được phát hành bởi Apple, dành cho tất cả iPhone, iPad, iPod tương thích với iOS 7. Bản cập nhật gồm sửa lỗi, cập nhật bảo mật, và được khuyến khích cho tất cả người dùng cài đặt. Ngoài ra, một cập nhật cho Apple TV phiên bản 6.2.

Các ghi chú phát hành chính thức kèm theo là khá ngắn, được liệt kê dưới đây:
"• Cải thiện kết nối iBeacon và ổn định
• Sửa chữa một lỗi truyền dữ liệu đối với một số phụ kiện bên thứ 3, bao gồm cả máy quét mã vạch
• Khắc phục vấn đề với lớp bảo vệ dữ liệu file đính kèm Mail "

Có nhiều cách để cập nhật và cài đặt iOS 7.1.2, qua OTA là dễ dàng nhất, nhưng người dùng cũng có thể chọn để cập nhật thông qua iTunes hoặc với file IPSW.


Cập nhật iOS 7.1.2 với OTA hoặc iTunes
- Qua OTA:
Cách đơn giản nhất đối với hầu hết người dùng là tải về và cập nhật lên iOS 7.1.2 là thông qua OTA (Over-The-Air). Điều này được thực hiện trực tiếp trên thiết bị IOS.

1.Đi đến "Settings" ứng dụng và sau đó đến "General"
2.Chọn "Software Update" và chọn "Download & Install",
Các bản cập nhật OTA là khá nhỏ, trong khoảng 25MB, nhưng yêu cầu 1GB dung lượng trống để cài đặt.
- Qua Itunes:

Mọi người cũng có thể chọn cách cập nhật iOS 7.1.2 qua iTunes bằng cách kết nối iPhone, iPad, hoặc iPod touch của mình với máy tính bằng cáp USB. iTunes sẽ tự động phát hiện bản cập nhật và yêu cầu cài đặt.
Chú ý: Luôn luôn sao lưu các thiết bị qua iTunes hoặc iCloud trước khi cài đặt để tránh rủi ro.

Bạn nào muốn download trực tiếp file IPSW có thể download ở link dưới:
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
 • (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)