<div style="padding-left: 30px">​</div>Mỗi ngày khi đăng nhập vào tài khoản facebook bạn xác nhận những thông tin từ những dòng comment hay những lần updates STT của bạn bè thông qua New Feeds.Và mỗi lần như vậy bạn luôn hình thành thói quen tò mò hay muốn biết thật hư những điều bạn bè chia sẽ,dù ít hay nhiều cũng phần nào ảnh hưởng đến tính cách và lối sống của bạn.Thuật ngữ Gato cũng từ đó mà có.

"Nếu chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc xác định tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, có rất nhiều cơ hội để làm cho Facebook tốt hơn", Lars Backstrom- một nhà khoa học dữ liệu Facebook .

Điều đó làm cho chúng ta phải biết lựa chọn đối tượng cũng như những gì muốn nhìn thấy thông qua New Feeds ,nếu bạn chọn hình ảnh quá ảm đạm hay một lối sống thụ động không tích cực,ít nhiều sẽ làm bạn cảm thấy không vui,tác động ít nhiều đến hoạt động trong ngày của bạn.

Facebook là một kênh xã hội theo ý kiến bản thân mình nó cũng có hai mặt.Dù sao đi nữa tùy vào mỗi sự chon lựa của từng người..

Bài viết theo quan điểm cá nhân ,hình -Intetnet,thanks