Từ khi iPhone đời đầu tiên ra đời , hệ điều hành đi kèm với máy có tên gọi là [iPhone OS] 1 hệ điều hành mà chức năng cơ bản như Copy & Patse cũng không có cho đến ngày hôm nay với 1 iOS với kết cấu 64bit và tinh hoa của công nghệ phần mền được tích hợp .iPhone có sức phát triển bền vững và tăng trưởng với cấp số nhân không ngừng thì cũng phải nhắc đến hệ điều hành xuất sắc của bản thân nó mang lại.
Sau đây là 1 bức ảnh cho chúng ta nhìn lại 1 cách tổng quát về 1 hệ thống công nghệ tiên tiến và nhiều người yêu thích này.