[IMG]http://*************/forum/attachments/screen-shot-2014-09-18-at-8-21-36-am-png.7051/[/IMG]Lời đầu tiên xin nhắc về chức năng bảo mật 2 lớp của Apple và cách thiết lập bảo mật, tham khảo thêm tại : (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)

Và bây giờ Apple đã chính thức kích hoạt xác thực 2 lớp khi ta đăng nhập vào từng app trên iCloud bằng 1 mật khẩu thứ 2.song song với cách xác thực qua tin nhắn sms (phòng trường hợp điện thoại đã bị mất và chưa có hướng thay thế tức thời)
Ngoài ra Apple cũng đã yêu cầu tạo lớp mật khẩu riêng thứ 2 khi đăng nhập qua các ứng dụng bên thứ 3. Ví dụ như nếu bạn muốn dùng tài khoản iCloud với một chương trình lịch hay quản lý email nào đó thì buộc phải tạo mật khẩu này đây gọi là app-specific password.

View more random threads: