Đây được cho là một số hình ảnh linh kiện của chiếc iPad Air 2 :

Chip A8X,

TouchID...

Mặt kính...

Dây Volume.