Team Pangu vừa thông báo cập nhật công cụ Jailbreak cho iOS 8.x, bản mời này sẽ fix các lỗi liên quan:
  • Fix the Cydia Substrate loading khi reboot thiết bị.
  • iMessage và Safari bugs.


Pangu khuyến cáo người dùng nên cập nhật công cụ jailbreak mới này ngay.