Các bạn cho mình xin lỗi đây chỉ là bản cho các máy đăng kí lập trình viên từ khi có cái Yosimite beta đó