Nếu ai đã từng sử dụng Windows sẽ không còn xa lạ với Control Panel, bạn có biết rằng Mac cũng có một ứng dụng tương tự như vậy. Và chúng chỉ khác nhau ở tên gọi.

Nếu bạn đã từng một lần tìm kiếm Control Panel, thì bây giờ bạn cần phải tìm kiếm một ứng dụng gọi là System Preefrences.

Nó tồn tại bên trong thư mục Applications và mặc định nằm trên thanh Dock của bạn (dù vậy, tất nhiên bạn không cần thiết để nó ở đó nếu bạn không muốn).

System Preferences giống như là nơi chứa một tập hợp những thứ gọi là “ô tuỳ chỉnh”, đôi khi lại được biết đến như là “khung điều chỉnh”. Mỗi một ô tuỳ chỉnh giúp bạn kiểm soát nhiều phương diện khác nhau của cách mà Mac hoạt động. Một vài tuỳ biến thì vô cùng đơn giản, một số khác lại vô cùng phức tạp.

Tuỳ biến đầu tiên, đơn giản thôi, chúng ta hãy thử với Appearance. Khi bạn mở nó, bạn sẽ thấy rất nhiều tuỳ chọn khác nhau. Bạn có thể chọn một trong những tuỳ chọn từ một danh sách được xổ xuống. Những ô chọn cho phép bạn chọn một từ hai hoặc ba lựa chọn; còn những ô đánh dấu thì cho phép bạn có hoặc không kích hoạt tuỳ biến nào đó.

Chúng ta sẽ không đủ thời gian để xem xét tất cả những ô tuỳ chỉnh trong bài viết này, mặc dù có thể chắc chắn rằng một vài ô tuỳ chỉnh sẽ được đề cập đến trong những bài viết sau của loạt bài này, bởi vì có rất nhiều tinh chỉnh hữu ích và thủ thuật bạn có thể làm được khi sử dụng System Preferences.

Vậy chúng ta phải tìm System Preferences ở đâu, và mỗi ô tuỳ chỉnh hoạt động như thế nào. Nếu bạn còn chưa chắc chắn phải sử dụng ô tuỳ chỉnh nào, gõ gì đó vào ô tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải. System Preferences sẽ ngay lập tức làm nổi bật ô tuỳ chỉnh mà nó nghĩ là phù hợp nhất. Giống như thế này:

(Bạn đang đọc bài viết thứ 16 trong loạt bài của chúng tôi, (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
. Những bài viết giải thích cho những người mới bắt đầu làm quen với OS X những khái niệm cơ bản và thiết yếu của khi sử dụng Mac. (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
.)