[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
[/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]Apple vừa chính thức phát hành OS X Yosemite 10.10.2 cho tất cả người dùng OS X sau một thời gian dài thử nghiệm.
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
Các bạn có thể tiến hành cập nhật phiên bản OS X 10.10.2 ngay bây giờ, chỉ việc truy cập Mac App Store > Updates và tiến hành cập nhật. Hoặc từ Menu:
[/COLOR]
[COLOR=rgb(23, 23, 23)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(23, 23, 23)]
Một số thay đổi trong OS X 10.10.2:[/COLOR]
  • Sửa lỗi kết nối Wi-Fi
  • Sửa lỗi trình duyệt Safari load trang chậm, tăng cường bảo mật
  • Cải thiên VoiceOver & Audio
  • Vá các lỗ hỏng bảo mật do nhóm Project Zero của Google thông báo
  • Vá lỗ hỏng quan trọng liên quan tới việc **** máy Mac thông qua kết nối Thunderbolt
  • Sửa lỗi với ứng dụng Mail
  • Cải thiện khả năng đàm thoại audio & video khi sử dụng tai nghe Bluetooth
  • Thêm tuỳ chọn iCloud Drive vào Time Machine
  • Sửa lỗi nhập liệu khi bất ngờ chuyển ngôn ngữ bàn phím