[COLOR=rgb(21, 25, 34)]iOS 9 beta 2 đã vừa được phân phối tới các nhà lập trình viên. Giờ là lúc để chúng ta cùng nhìn lại những thay đổi và các tính năng mới đã được Táo Khuyết bổ sung.[/COLOR]

[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Ứng dụng Postcasts đã có biểu tượng mới ở iOS 9 beta 2.[/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Apple đã đổi tên ứng dụng Apple Watch thành Watch. Đây là ứng dụng giúp kết nối iPhone với đồng hồ thông minh của Apple.[/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Tính năng tìm kiếm của iOS 9 beta 2 đã được cải thiện cho tốc độ nhanh hơn và trả về kết quả tìm kiếm từ nhiều ứng dụng hơn.[/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Thông tin về chế độ tiết kiệm pin Low Power Mode đã được thêm vào ở iOS 9 beta 2 giúp người dùng hiểu rõ chức năng này.[/COLOR]

[COLOR=rgb(21, 25, 34)]News App added to iCloud[/COLOR]

[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]

[COLOR=rgb(21, 25, 34)]iCloud hỗ trợ thêm ứng dụng mới của Apple là News.[/COLOR]

[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Thêm 2 tùy chọn mới trong phần thiết lập Safari là Show Favorites Bar (hiện thanh dấu trang) và Show Tab Bar (hiện thanh Tab) còn tùy chọn Content Blockers trước đó ở bản iOS 9 beta 1 đã bị loại bỏ.[/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Bàn phím của iPad trong iOS 9 beta 2 có sự thay đổi nhỏ, nút Cut và Copy đã được thay bằng 2 nút mới là Undo và Redo. Khi người dùng chọn chữ, thì 2 nút Undo và Redo sẽ trở lại thành Cut và Copy.[/COLOR]

[COLOR=rgb(21, 25, 34)][/COLOR]
[COLOR=rgb(21, 25, 34)]Tính năng Hand Off đã xuất hiện trở lại trong bản iOS 9 beta 2. Đây là chức năng đồng bộ hóa dữ liệu và hoạt động giữa các thiết bị trong hệ sinh thái của Apple.[/COLOR]​