Với sự phát triển rộng rãi của công nghệ Blockchain và hợp đồng thông minh, hạ viện Illinois đã ban hành dự luật HB5533 về việc cấm hạn chế sử dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh cho các cá nhân và tổ chức nhằm nâng cao mạng lưới an ninh cho cư dân của tiểu bang này.
Dự luật HB5553, gần đây được giới thiệu với cơ quan lập pháp của Illinois, với mục đích sẽ ngăn cản các chính quyền địa phương hạn chế việc sử dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh của các cá nhân và công ty.

Đặc biệt, gần đây, một dự luật đã được đệ trình lên Hạ viện Illinois nhằm cấm một số hạn chế chính thức về việc sử dụng công nghệ blockchain và các hợp đồng thông minh, còn được gọi là EDCCs .


Hạ viện Illinois ban hành dự luật cấm việc hạn chế sử dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh

Phần 20 trong dự luật HB5553, đệ trình lên cơ quan lập pháp bởi Đại diện Michael Zalewski (D), tuyên bố:

"Một đơn vị của chính quyền địa phương sẽ không:
(1) áp dụng bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào đối với việc sử dụng một công nghệ blockchain hoặc hợp đồng thông minh bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào,
(2) yêu cầu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận được từ đơn vị của chính quyền địa phương bất kỳ giấy chứng nhận nào , giấy phép, hoặc giấy phép sử dụng một hợp đồng blockchain hoặc thông minh.
(3) áp đặt các yêu cầu khác liên quan đến việc sử dụng một công nghệ blockchain hoặc hợp đồng thông minh bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào".

Nói cách khác, không có chính quyền địa phương nào có thể cản trở một cá nhân hoặc công ty sử dụng công nghệ blockchain hoặc EDCCs bằng cách yêu cầu họ phải trả phí, xin giấy phép,…

Tuy nhiên, dự luật này sẽ xác định một số loại thông báo là không bắt buộc về mặt pháp lý khi được ban hành thông qua một ứng dụng công nghệ blockchain, chẳng hạn như những thông báo tuyên bố trục xuất một người từ "nơi cư trú chính" của họ.

Xem thêm: [Kỹ thuật trade coin] 3 loại mô hình nến Nhật hiệu quả và cách sử dụng chúng


Ngoài ra, nó mở đường cho hợp pháp ràng buộc các hợp đồng thông minh bằng cách cung cấp một " hợp đồng thông minh , hồ sơ, hoặc chữ ký có thể không bị từ chối hiệu lực pháp luật hoặc thực thi chỉ vì blockchain đã được sử dụng để tạo, lưu trữ, hoặc xác minh hợp đồng thông minh , hoặc chữ ký. "

Dự luật HB1357 của Florida, nộp ngày 8 tháng Giêng, hoạt động khá là tốt, trong số các biện pháp khác, và thậm chí chia sẻ một số ngôn ngữ với dự luật HB5553 của Illinois.

Các quan chức ở Illinois đã chứng tỏ sự quan tâm đáng kể trong công nghệ blockchain. Trong một tháng 1 năm 2018 báo cáo, Illinois Blockchain và Distributed Ledger Task Force liên quan đến "công nghệ blockchain và nó được xây dựng trong hệ thống tiền mã hóa có thể tạo điều kiện cho các phương pháp được đánh giá cao an toàn để tương tác với chính phủ và giữ hồ sơ không cần giấy tờ, tăng độ chính xác dữ liệu và cung cấp sự bảo vệ an ninh mạng tốt hơn cho cư dân Illinois."

Một loạt các cơ quan của tiểu bang và quốc gia, bao gồm cả Sở Cải tiến và Công nghệ, cũng đã thành lập một tổ hợp được gọi là Sáng kiến Blockchain của Illinois . Các dự án của nó bao gồm hợp tác với ngành công nghiệp để đưa giấy khai sinh vào công nghệ blockchain. Như vậy, có thể thấy công nghệ blockchain đã đón nhận được sự quan tâm đáng kể ở khu vực này.

Dự báo tỉ giá Coin: Dự báo giá Arcblock - Dự án nhiều tiềm năng lớn

Tin liên quan: Liệu Ripple có thể trở thành Bitcoin thứ hai ?