Kết luận Thanh tra số 316/KL-TTr, ngày 22/8/2016 của Thanh tra Bộ xây dựng về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch tại huyện Gia Lâm và một số dự án triển khai xây dựng công trình trên địa bàn cho thấy, công tác quản lý xây dựng của UBND huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, dẫn đến các thiệt cho ngân sách Nhà nước.


Theo kết luận thanh tra, ở giai đoạn 2010 -2015, UBND huyện Gia Lâm đã có sự chú ý chỉ đạo đối với công tác xây dựng, quản lý thiết kế theo xây dựng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, sang trọng thanh tra, nhiều sai sót, yếu kém đã được bộc lộ, hoàn hảo là công tác quy hoạch và quản lý thiết kế theo xây dựng.
Cụ thể, ở công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân KDT, thời gian lập đồ án kéo trường không đúng theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 3/1/2012 của UBND TP. Hà Nội; thời kì phê duyệt, công bố đồ án chưa đúng quy định; dự toán tính thêm giá bán kiểm toán và giá thành dự phòng quy hoạch phân khu đô thị N11 cũng chưa phù hợp.
Về công tác quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000, kết luận thanh tra cho thấy, thời gian lập đồ án kéo trường, điều kiện năng lực của cá nhân tham dự thực hiện lập quy hoạch chung thiết kế chưa được đảm bảo. Cụ thể, dự toán tầm giá lập quy hoạch chung thiết kế chưa đúng quy định; chủ trì thiết kế xây dựng cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, nước thải, đánh giá môi trường không có chứng chỉ hành nghề.
Đối với công tác quy hoạch xây dựng NTM, tỷ lệ 1/5000 và 1/2000, qua thanh tra 14/20 xã đã phát hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt trong các xã đều có sự chồng chéo, kém hiệu quả, gây khó khăn tại công tác quản lý thiết kế theo xây dựng trên địa bàn…
Cùng với Đây sẽ là việc ra mắt quy hoạch, lưu trữ hồ sơ còn chậm và chưa full theo quy định.
Sai phạm thứ nữa là công tác cấp GPXD và quản lý xây dựng theo GPXD. Kiểm tra xác suất 84/968 hồ sơ cấp GPXD từ năm 2010 đến 2015, có 54/84 hồ sơ chưa đúng quy định; kiểm tra 112 công trình xây dựng do tổ chức, cá nhân làm nhà đầu tư đã phát hiện 35/112 công trình vi phạm trật tự thiết kế.
Thanh tra 16 hồ sơ thiết kế cũng phát hiện công tác lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ và dự toán thiết kế công trình chưa phù hợp, bóc tách khối lượng chưa chính xác...
Trước các sai phạm nghiêm trọng nêu trên, Thanh tra Bộ thiết kế đã có nhiều kiến nghị xử lý. Theo đó, về mặt kinh tế, yêu cầu UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm chỉ đạo những tổ chức đại diện nhà đầu tư thu hồi một.869.777.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng; UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo những tổ chức đại diện chủ đầu tư giảm trừ trên 3 tỷ đồng khi thanh quyết toán những gói thầu.
Yêu cầu Viện xây dựng – xây dựng Thủ đô giảm trừ khi quyết toán quy hoạch phân khu đô thị N11 số tiền trên 300 triệu đồng đối với giá bán kiểm toán và chi phí dự phòng; Yêu cầu huyện Gia Lâm chỉ đạo thu hồi của trọng tâm phát triển vùng SENA trên 100 triệu đồng về tài khoản của UBND huyện…
Đối với những xã trên địa bàn huyện Gia Lâm, yêu cầu UBND 5/20 xã có trách nhiệm hoàn trả liền kề 300 triệu đồng tiền ngân sách cho huyện Gia Lâm; 3/20 xã có trách nhiệm giảm trừ khi quyết toán với tổng số tiền trên 41 triệu đồng.
Về xử lý hành chính, Thanh tra Bộ thiết kế đề nghị UBND TP. Thủ đô chỉ đạo Sở QHKT, Sở xây dựng, Viện xây dựng xây dựng, UBND huyện Gia Lâm kiểm điểm, chấn chỉnh khắc phục kịp thời những sai sót, tồn ở đã nêu. hoàn hảo là việc tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt xây dựng phân khu, xây dựng chi tiết… thích hợp xây dựng chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; tăng cường công tác quản lý sau cấp phép để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn…
Yêu cầu UBND huyện Gia Lâm, kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những sai sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý việc thực hiện đồ án xây dựng, cấp GPXD…