Máy của mình là Macbook pro mc024 2010 17 inch đang chạy 10.11

Mình muốn gắn thêm expresscard 34 ra usb 3.0, nhưng tìm hiểu thì các loại card bán ở VN chưa tương thích với 10.11

Bác nào có kinh nghiệm có thể giúp mình với.

Cám ơn ạ