Tình hình là mình hay làm pts trên imac gần đây cứ dùng cái phím tắt để làm pts thì hay bị thêm 1 số chức năng nữa ( vd : Command + z trong pts là xóa đi thì h lại bị thêm cả tăng âm lượng , ko ấn gì mà số 00000000000000000 cứ chay .... còn nhiều phím tắt nữa cũng bị ) có ai gặp trường hợp như mình ko