Game Center là cơ sở chơi game trực tuyến trong nhiều trò chơi trên iOS và OS X, cho phép người dùng chơi trực tuyến, điểm số theo dõi, chơi với bạn bè, nó cũng thường cần thiết để sử dụng cho hầu hết các trò chơi chơi trên iPhone hoặc iPad.
Khi đăng ký nịckname Game Center lần đầu tiên, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn một biệt danh hoặc tên người dùng bằng một số biệt danh kỳ quặc.
Tất cả người dùng iPad, iPhone, iPod đều có thể thay đổi nickname được thể hiện thông qua Game Center khá dễ dàng, quá trình này được xử lý trực tiếp trên các thiết bị iOS của họ và có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần khi cần thiết.
1. Mở Setting trên iPhone hoặc iPad
2. Đi đến Game Center r di chuyển xuống, sau đó gõ nickname hiện tại của bạn dưới ‘GAME CENTER PROFILE’.
3. Đăng nhập vào Apple ID liên kết với tài khoản Game Center .
4. Chỉnh sửa lại nickname theo ý bạn.
5. Chọn 'Done' và thoát khỏi Setting.

[IMG]http://*************/forum/attachments/change-game-center-nickname-jpg.2069/?temp_hash=6836a45803140699d27b5eb7173d8ef9[/IMG]
Chúc các bạn thành công