Yêu cầu app Facebook dành cho iOS 7, 8

Phiên bản KHÔNG CÓ quảng cáo.

Nguồn: Cydia.vn

Facebook ++ - Tinh chỉnh Facebook cho phép bạn tắt thông báo đã đọc, sử dụng tin nhắn trong app không cần cài Messenger, lưu video, và nhiều hơn thế nữa!



Facebook ++ là tinh chỉnh đầy đủ tính năng nhất ở mọi khía cạnh của ứng dụng Facebook, và nó nằm ngay trong ứng dụng.



Facebook ++ được thiết lập để bạn có thể trải nghiệm Facebook theo cách của mình, mà không cần phải theo luật lệ mà Facebook đặt ra cho bạn.



Danh sách tính năng:

Copy video vào Clipboard (để dán/gửi sau) hoặc Lưu/Download về album.

Mọi cài đặt đều nằm ngay trong Facebook app.



Cài đặt Riêng tư:



Chế độ tàng hình:

-Tắt thông báo đã đọc,

-Không hiển thị biểu tượng khi đang gõ phím,

-Không chia sẻ trạng thái online và chia sẻ vị trí.



Cài đặt bảo mật: Đặt mật khẩu cho app Facebook sử dụng 4 số, hoặc dùng Touch ID.



Cải thiện trình nhắn tin trong App:

-Nhắn tin trực tiếp, Facebook sẽ không ép bạn sử dụng app Messenger riêng nữa.

-Cho phép bật lại Chat Heads.

-Hiển thị thời gian gửi và nhận tin nhắn trên mọi tin nhắn.

-Gửi ảnh không giới hạn. Mặc định, facebook chỉ cho phép bạn gửi 6 ảnh một lần.

-Tắt VoIP



Cải thiện Facebook:

-Ẩn nhãn Facebook, ẩn Status, Ảnh, Check In.

-Tắt tự động phát video

-Chế độ toàn màn hình - ẩn toàn bộ mọi thứ khi đang lướt new feed.

-Graph Search: Bật chế độ tìm kiếm mạnh mẽ hơn.

-Hiển thị nút Download Video.

-Chế độ dành cho nhân viên: Truy cập hàng tấn tùy chỉnh nâng cao, khi bật lên, sẽ hiển thị 'Internal Settings'.

-Điều hướng ngang: Bật lại thanh điều hướng 2 bên mặc định của Facebook cũ