Yêu cầu app Facebook dành cho iOS 7, 8

Phiên bản KHÔNG CÓ quảng cáo.

Nguồn: Cydia.vn

Facebook ++ - Tinh chỉnh Facebook cho phép bạn tắt thông báo đã đọc, sử dụng tin nhắn trong app không cần cài Messenger, lưu video, và nhiều hơn thế nữa!Facebook ++ là tinh chỉnh đầy đủ tính năng nhất ở mọi khía cạnh của ứng dụng Facebook, và nó nằm ngay trong ứng dụng.Facebook ++ được thiết lập để bạn có thể trải nghiệm Facebook theo cách của mình, mà không cần phải theo luật lệ mà Facebook đặt ra cho bạn.Danh sách tính năng:

Copy video vào Clipboard (để dán/gửi sau) hoặc Lưu/Download về album.

Mọi cài đặt đều nằm ngay trong Facebook app.Cài đặt Riêng tư:Chế độ tàng hình:

-Tắt thông báo đã đọc,

-Không hiển thị biểu tượng khi đang gõ phím,

-Không chia sẻ trạng thái online và chia sẻ vị trí.Cài đặt bảo mật: Đặt mật khẩu cho app Facebook sử dụng 4 số, hoặc dùng Touch ID.Cải thiện trình nhắn tin trong App:

-Nhắn tin trực tiếp, Facebook sẽ không ép bạn sử dụng app Messenger riêng nữa.

-Cho phép bật lại Chat Heads.

-Hiển thị thời gian gửi và nhận tin nhắn trên mọi tin nhắn.

-Gửi ảnh không giới hạn. Mặc định, facebook chỉ cho phép bạn gửi 6 ảnh một lần.

-Tắt VoIPCải thiện Facebook:

-Ẩn nhãn Facebook, ẩn Status, Ảnh, Check In.

-Tắt tự động phát video

-Chế độ toàn màn hình - ẩn toàn bộ mọi thứ khi đang lướt new feed.

-Graph Search: Bật chế độ tìm kiếm mạnh mẽ hơn.

-Hiển thị nút Download Video.

-Chế độ dành cho nhân viên: Truy cập hàng tấn tùy chỉnh nâng cao, khi bật lên, sẽ hiển thị 'Internal Settings'.

-Điều hướng ngang: Bật lại thanh điều hướng 2 bên mặc định của Facebook cũ