T9 là kiểu bàn phím số và chữ cùng nằm trên một phím. Đây là một bàn phím cực kì quen thuộc với thế hệ "ngón tay cái", thế hệ nhắn tin mọi lúc mọi nơi. Công nghệ thay đổi và sự lên ngôi của bàn phím Querty đã làm T9 rơi vào quên lãng. May mắn là bạn vẫn có thể tìm lại cảm giác ngày xưa với Type Nine, bàn phím T9 hiếm hoi cho iPhone.[IMG]http://*************/forum/attachments/ban-phim-t9-co-dien-tren-iphone-77-1416210368-5469a7c028a3d-jpg.9915/[/IMG]Mỗi phím sẽ có ba hoặc bốn kí tự và bạn chỉ viêc bấm số lần tương ứng để đánh chữ. Nếu bạn muốn thử lại cảm giác xưa cũ của thời điện thoại phổ thông thì hãy sử dụng Type Nine.[IMG]http://*************/forum/attachments/ban-phim-t9-co-dien-tren-iphone-77-1416210382-5469a7ceb1eb8-jpeg.9916/[/IMG]Với giá $0.99, ứng dụng cũng không phải là mắc cho những tính năng mà nó mang lại. Tải trên App Store (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
.