Chào cả nhà,
Như tiêu đề trên, ACE nào có biết app chỉnh sửa ảnh có layer (kiểu photoshop) trên IOS share mình với.
Thanks!
P/s: Nếu post sai mục thì nhờ Mod chuyển giúp nhé