Work Time là một ứng dụng cho phép bạn quản lý lịch làm việc của mình 1 cách dễ dàng và khoa học hơn.

Với giao diện đẹp và các kiểu chữ lớn. Có cả thông tin thời tiết cho bạn khi có dự định làm 1 việc gì đó.
(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
Bạn có mười phong cách khác nhau và màu sắc để lựa chọn và thay đổi.

Link down: Free for a limited time

Mã:
https://itunes.apple.com/vn/app/id583634584?mt=8