Appanalytics-Theo dõi thời gian bạn đã sử dụng trên từng ứng dụng và bao nhiêu lần bạn đã khởi chạy nó. Hơn nữa, AppAnalytics tự động tạo các báo cáo cho từng tháng, giúp bạn biết được các ứng dụng phổ biến nhất mà bạn hay dùng cho mỗi tháng.
(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)


(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)

Serch cydia Appanalytics hoặc ai cần file deb có thể để lại mail.