Bridge 1.1.4 thêm nhạc, video vào thư viện không cần itune, hỗ trợ đồng bộ hoá. Yêu cầu ios 5.1.1 hoặc lơn hơn......
SCREENSHOTS:Mô tả:
Tương thích với iOS 5.1.1 - iOS 7

Hoạt động trên tất cả các iDevices
Bridge là ứng dụng độc lập đầu tiên của Cydia cho phép bạn thêm nhạc, video vào thư viện không cần itune trực tiếp trên iPhone của bạn , iPad, hoặc iPod touch.
Bất kỳ tập tin media file trên thiết bị của bạn hoặc đã nhận được trong một e-mail có thể được đồng bộ bằng Bridge. Bạn thậm chí có thể tải các bài hát và video từ Internet.
Import chỉ mất vài giây và các bài hát import sẽ ngay lập tức hiển thị trong ứng dụng âm nhạc.
Trên iOS 7 , bài hát và video import thậm chí có thể được đồng bộ hóa trở lại máy tính của bạn bằng cách sử dụng iTunes.
Các tính năng chính :
* Import bất kỳ bài hát hoặc video trên thiết bị của bạn vào thư viện của bạn.
* Đồng bộ hóa import các bài hát trở lại máy tính của bạn (chỉ iOS 7 )
* Import nhiều bài hát cùng một lúc.
* Hỗ trợ tải về từ Internet.
* Import nhanh, chỉ trong vài giây
* Xem trước bài hát và video trước khi import khẩu .
* Chỉnh sửa siêu dữ liệu như tiêu đề, nghệ sĩ, album , ảnh bìa và nhiều hơn nữa .
* Thiết lập : Song, Ringtone , Podcast, Video, Music Video , hoặc TV -Show .
Các bạn có thể dùng thêm ProTube để tải video từ YouTube và import sử dụng.

PHIÊN BẢN :
v 1.1.4
* Hỗ trợ iOS 7 và 64 bit.
* Kích hoạt dễ dàng hơn .
* Trên iOS 7 bài hát chuyển có thể được đồng bộ hóa trở lại iTunes trên máy tính
* Không hỗ trợ iOS 5.0 ( phiên bản tối thiểu iOS là 5.1.1).
Link download:
(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)