Chắc hẳn các bạn cũng biết đa nhiệm trên iOS 7 thực ra là ứng dụng sẽ được tạm thời "đóng băng" ở thời điểm bạn thoát ra và sau đó khi khởi chạy lại, ứng dụng sẽ tiếp tục tiến trình. Với tweak Background Manager thì bạn sẽ có thể chạy các ứng dụng thực sự theo nghĩa đa nhiệm. Ứng dụng có thể tìm và tải về dễ dàng trên (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)
. Đây không phải là ứng dụng anh em của Backgrounder trên iOS 6 nhé.


Global là dành cho tất cả các ứng dụng, Each app được dùng cho ứng dụng cụ thể mà bạn muốn nó chạy ngầm trong hệ thống.


Sẽ có 3 chế độ None, Forced, Native. Trong đó Forced sẽ buộc ứng dụng chạy ngầm chứ không bị "đóng băng", Native là hoạt động mặc định của hệ thống.


Each app cho phép bạn lựa chọn từng ứng dụng cụ thể và chọn chế độ cho chúng.
Miễn phí trên source Cydia.vn