Như tên gọi của mình, TapToUnlock là 1 Ứng Dụng từ cydia, cho phép bạn có thể chạm nhẹ vào màn hình để mở khoá, không cần phải trược qua như mọi lần.


Hướng dẫn cài đặt :
- Download ứng dụng về từ : (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)

- Dùng iFunbox, chép file TapToUnlock7.deb vào var/mobile/Downloads
- Dùng iFile vào var/mobile/Downloads rồi chọn TapToUnlock7.deb rồi chọn trình cài đặt.