Trích dẫn Gửi bởi Vĩ Nguyễn
hình như có sai chính tả phải không ta!!!
cái hệ điều hành khỉ gió, tự động sửa chính tả đúng thành sai