Tình hình là em ko thể tạo dk bootcamp khi em vào tạo thì nó bắt phải đưa đĩa cài win vào..mà em đã tải bản win về máy rồi ...không có đường linh để dẫn vào file win.ios nhờ các bác chỉ giáo máy em đang ở bản osx 10.11.1 macpro