cho mình hỏi con iphone 6 của mình, khi search trên imeidata.com, thì nó báo là lock AT&T, nhưng mình vẫn dùng được nhiều sim, không sim ghép, restore, update thoải mái. Zậy là lock hay quoc te ạ?? người bán bảo mình là quốc tế. mình mới gặp trưởng hợp này, mọi người giúp đỡ ạ??