mọi người cho em hỏi không hiểu sao máy em từ khi lên 10.11.4 không thể đăng nhập được vào ímes với facetime . nó cứ báo lỗi như ảnh ạ.em xin cảm ơn. ( em đã cài lại os mà vẫn bị )