Có bác nào biết cách lấy hình ảnh chụp đã bị xoá trên iPhone không ạ ? ( xoá trên 30 ngày ) Thank you.