Sử dụng để backup dữ liệu cá nhận,đồng bộ giữa Mac và mọi iDevice,iTunes Store USA,Mac App Store USA.[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-12-22-png.154/[/IMG]Trên thiết bị cầm tay của mình đầu tiên ta vào Settings---Mail,Contacts,Calendars---Add Account---bấm chọn "iCloud".[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-12-58-png.155/[/IMG]Ta chọn "Get a Free Apple ID"
Khai báo ngày tháng năm sinh.
Họ và tên[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-13-51-png.156/[/IMG]Đến đây ta chọn "Get a free iCloud email address" để tạo mới 1 email,nếu các bạn không muốn sử dụng lại chính email của mình đang xài thì chọn dòng trên,sau đó vào mail mình xác nhận lại.[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-14-12-png.157/[/IMG]Đặt địa chỉ mail mới cho mình với đuôi là @icloud.com ,đặt xong ta chọn next và bấm "Create"Điền mới password[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-14-37-png.159/[/IMG]Đặt và trả lời 3 câu hỏi bảo mật....tiếp theo cứ next và chấp nhận điều khoản là xong phần tạo account,đến đây ta có thể sử dụng được để backup đồng bộ dữ liệu rồi.[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-14-48-png.160/[/IMG]Bước tiếp theo là sử dụng tài khoản này để download app bản quyền.Ta tiếp tục bấm vào Appstore,sign in với tài khoản mình vừa tạo,nó sẽ nhảy ra cái cửa sổ như hình và tam bấm "Review"[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-15-15-png.161/[/IMG]chọn vùng "Untied States" mục này chính là mục quyết định mình sẽ mua sắm ở lãnh thổ nào, KHUYẾN KHÍCH CHỌN USA,vì đa số app khuyến mãi free xuống 0 usd hay tích điểm freemyapp đều sử dụng acc USA cả.[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-15-26-png.162/[/IMG]ta đồng ý[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-15-39-png.163/[/IMG]đến phần khai báo,ta chọn là "none" và kéo xuống...[IMG]http://*************/forum/attachments/upload_2013-12-28_23-17-39-png.164/[/IMG]khai báo thông tin,mục City ,State và zip là phải chính xác,vì apple sẽ check 3 phần này có đồng nhất hay không,không được điền bậy ở 3 mục này.
CHÚ Ý : nếu báo lỗi kêu liên hệ apple thì hãy tắt WIFI sử dụng 3G làm lại lần nữa.tại vì theo nguyên tắc 1 địa chỉ IP chỉ cho phép tảo 3 tài khoản.
DONE