Ad cho mình hỏi mình cài đặt game Euro Truck Simulator 2 xong, mở vào chọn nhân vật, chọn xe, logo đầy đủ nhưng lại không vào game được, nó hiện thông báo như thế này, giúp mình với

[IMG]http://*************/forum/attachments/screen-shot-2016-07-21-at-08-02-28-png.18343/[/IMG]