yêu cầu chương trình full đầy đủ thuốc:
Mac Video Downloader
trang chủ: (Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)

hoặc phần mền chuyển đổi đuôi m3u8 sang mp4
cảm ơn rất nhiều