mình bị xoá nhầm bạn nào có thì share giúp mình vơí nhé.
danglong92@gmail.com
thank all