Apple đã ra sản phẩm mới.
Mọi người nhớ back up để setup nhé
(Đăng nhập hoặc đăng ký để thấy link)