em có 1 e mac bị lỗi OS , em muốn tạo 1 USB để install cái OS 10.10 nhưng xung quanh k có ai có macbook mà mượn cả , em tạo bộ cài MAC trên HDH Window = transMAC and Win32 Disk Image nhưng khi boot ( chọn option) không thấy hiện USB đâu cả , bác nào biết chỉ giúp em với , em xin cảm ơn