Cụ thể là trước đó mình có lập một tài khoản jabber gì đó trong ứng dụng Tin Nhắn của Mac, bây giờ mình muốn xoá tài khoản đó, bấm vào dấu trừ thì nó bảo là xoá tài khoản này trong mục Tài Khoản Internet(TKI), rồi nó hiện lên cửa sổ của TKI nhưng trong đó lại ko có tài khoản jabber mình đã cài trong Tin nhắn, xin các huynh chỉ xoá dùm, thanks ạ!