H. Đại Học Giao Thông Thượng Hải

Xem thêm:

Đại học giao thông Thượng Hải có lịch sử lâu đời tại Trung Quốc và trường trực thuộc Bộ giáo dục Trung Quốc và thành phố Thượng Hải.
Đại học giao thông Thượng Hải bao gồm 28 viện và khoa chuyên ngành, 26 đơn vị trực thuộc, 12 bệnh viện, 64 ngành đào tạo cử nhân thuộc 9 lĩnh vực kinh tế, pháp luật, văn học, lí luận, kĩ thuật, nông nghiệp, y học quản lý và nghệ thuật, 36 ngành đào tạo tiến sĩ, 21 nơi ủy nhiệm trao bằng thạc sĩ và nhiều phòng thí nghiệm khoa học.
Trường cũng đang không ngừng đẩy mạnh việc phát triển và nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo.
I. Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh

Trường thành lập 1902 là trường sư phạm đầu tiên trong lịch sử của đất nước Trung Quốc, cũng là trường sư phạm nổi tiếng nhất nước này và là cơ sở quan trọng bồi dưỡng các loại giáo viên.
Hiện ngôi trường có 15 học viện như học viện giáo dục, học viện đào tạo giáo viên, học viện văn hóa Hán ngữ, học viện tâm lý,… Đặc biệt các môn giáo dục học, tâm lý học, giáo dục trước độ tuổi đi học có danh tiếng rất cao tại Trung Quốc.
ĐH Sư phạm Bắc Kinh hiện có gần 2.500 giảng viên và viên chức, hơn 20.000 sinh viên trong đó khoảng 7.000 sinh viên chính quy và hơn 1.000 lưu học sinh.
Trường sử dụng đầy đủ ưu thế nguồn quản lý giáo dục của mình, triển khai đào tạo giảng viên và cán bộ tại chức quy mô lớn.
K. Đại Học Tôn Trung Sơn

Đại học Tôn Trung Sơn tọa lạc tại tỉnh Quảng Đông, trường thành lập từ năm 1924, là nơi thu hút nhiều học sinh quốc tế nhất Trung Quốc.
Trường có rất nhiều khoa khác nhau và có chất lượng đào tạo rất tốt, được xếp hạng là một trong những trường hàng đầu của Trung Quốc. Các ngành học bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y khoa, kỹ thuật và khoa học quản lý với 21 khoa lớn, 80 chuyên ngành ở bậc đại học.
Bên cạnh đó Đại học Tôn Trung Sơn còn có chuyên ngành, đề tài riêng cho nghiên cứu thạc sĩ và tiến sĩ.

View more random threads: