Tầm khoảng tháng nay cái safari của e nó cứ bị treo,lag,đơ trắng màn hình luôn,vào xem phim hay trang web nào cũng bị thế,mà còn bị trc cả khi đứt cáp nên e nghĩ không phải lỗi do mạng =__= có ai hiểu bệnh e nó thì giúp đỡ e với ak,chứ dùng tn ức chế quá =__=