Tình hình là mấy bữa nay ngồi bật cái about this mac thì e thấy có cái này nó hơi lạ lùng. Là trên thông số máy báo e ổ phân vùng cài Mac còn trống đến 166GB trong tổng số 200GB, tuy nhiên ở dưới đó kiểu j mà apps, video, photo tá lả nó nhảy đến gần 2/3 cái thanh dưới thông số. Apps nó báo e dùng đến 125GB là sao ta? Em chủ yếu dùng Photoshop, AI, Premier, ngoài ra chẳng cài j thêm, nhưng nghĩ nó làm j chiếm cache khủng khiếp thế nhỉ? Hình em nó đây các bác ợ[IMG]http://*************/forum/attachments/screen-shot-2015-05-01-at-20-41-42-png.14073/[/IMG]