Như tiêu đề, mình muốn tìm mua card loại này để thay thế, không biết chỗ nào có thể bán nên nhờ ae diễn đàn chỉ giúp.