Cứ cái gì trên 3 triệu thì cứ xách tiền ra cửa hàng mua, mình cũng mua con MBP 2015 bên Nam Á và cảm thấy hài lòng :3