Ngoài những phần mềm chuyên biệt để xóa Caches trên OSX ,bằng thủ công bạn cũng có thể xóa Caches trên OSX bằng những dòng lệnh.​
Từ Go to the folder bạn gõ : ~ /Library/Caches .Ấn Go.​

<div style="padding-left: 30px">
​Những file nào không cần thiết bạn có thể xóa nó đi.Bạn liệt kê chúng ta và chọn các tùy chỉnh để xem size,kích thước...​Thanks các bạn đã đọc.

​</div>