Ngoài những mật khẩu ( password) WIFI đã quá quen thuộc ,đôi khi bạn muốn xem lại chúng ở những nơi bạn đã dùng MAC để làm việc thì các dưới đây giúp bạn dể dàng coi lại mật khẩu.

Từ Spotlight : bạn tìm đến từ khóa Keychain Access ,nhấn ENTER.

<div style="padding-left: 30px"><div style="padding-left: 30px"> ​</div></div>
  • Trong Menu Keychain Access ,bạn tick vào Click to lock the System keychain để mở trình menu Keychain Access.

  • Trong panel Category bên phải như trong hình bạn chọn All Items để tìm tất cả những đường link WIFI mà bạn đã truy cập và muốn coi lại mật khẩu.

  • Ở đây mình chọn WIFI THAI_BAO và tick vào đó.

  • Bạn chọn menu Attributes,Chọn Show password.Hệ thống sẽ hỏi bạn mật khẩu của bạn khi Log on vào máy tính bạn,gỏ vào và sẽ hiện lên Password WIFI bạn cần tìm.

<div style="padding-left: 30px"> ​</div>
Chúc các bạn vui và sức khỏe.